Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

 

Na pátém místě z úspěšných projektů Národních center kompetence (NCK) programu Technologické agentury České republiky (TAČR) se umístilo Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin složené z 8 výzkumný ústavů a 4 komerčních společností, které koordinuje Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko. Jedná se o jediné NCK v biologických vědách. Součástí centra je i OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Naše společnost bude spolupracovat na projektech zabývajících se genotypování trav.

Tisková zpráva

Kouzelný svět trav 2018

 

Ve dnech 14.-15.9.2018 se uskutečnil již 7. ročník akce „Kouzelný svět trav 2018“.  Akce se uskutečnila v genofondové zahradě Výzkumné stanice travinářské v Zubří. Pro návštěvníky byly připraveny expozice kulturních, okrasných  i planých druhů trav, historie travinářství na Valašsku, možnosti energetického využití trav, předvedení možností ochrany trávníků proti plevelům a mechům, semenářská a fytopatologická laboratoř, ochutnávka pohankových produktů a další. Návštěvníci si rovněž mohli zakoupit pohanku nebo sazenice okrasných trav, bylinek a květin, nebo podzimních dekorací. 

Více informací…..

Země živitelka 2018

 

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. opět prezentovala výsledky výzkumu a šlechtění na mezinárodní zemědělské výstavě Země živitelka 2018, která se konala ve dnech 23.8.-28.8.2018 na výstavišti v Českých Budějovicích. Expozice OSEVY vývoj a výzkum s.r.o. byla tradičně ve společném stánku s VÚP Troubsko, VÚB Havlíčkův Brod, Agrotest Fyto Kroměříž a Agritec Šumperk v pavilonu T1.

 

 

Zasedání Vědecké rady

 

Zhodnocení výsledků výzkumných pracovišť v Zubří, Opavě a Troubsku v roce 2017 bylo předmětem jednání společné vědecké rady obou firem, které se uskutečnilo v Zubří 24. ledna 2018. Vědecká rada zhodnotila a schválila periodické zprávy projektů financovaných NAZV a také výroční zprávy za využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizací Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a OSEVA výzkum a vývoj, s.r.o. Zubří. Ve vystoupeních řešitelů zazněla celá řada zajímavých výsledků jak publikačních, tak přímo aplikovatelných v praxi. Potěšitelný je např. nárůst průměrného impact faktoru, který u několika publikací přesáhl číslo 4. Představení nových odrůd řepky nebo komonice bílé jsou příklady výsledků, které jsou již využívány farmáři. Dalším příkladem jsou uplatněné pěstitelské technologie či rostlinolékařská opatření v pícninách jak leguminózních, tak travách či řepce či máku.

 

Semináře pro pěstitele trav a jetelovin

 

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVOU PRO s.r.o. pořádají pravidelné semináře pro pěstitele trav a jetelovin na semeno. Na seminářích jsou účastníci seznamováni nejen s aktuálními výsledky výzkumu v oblasti semenářství pícnin, ale také s problematikou IOR a legislativními či dotačními záležitostmi.

 

Více informací, prezentace ze seminářů…..

Cyklus odborných přednášek IOR pro zemědělskou praxi

 

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s.r.o., Výzkumným ústavem bramborářským s.r.o. a AGRITECEM, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. pořádaly další cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi. V Zubří se seminář uskutečnil dne 19.10.2017.

více informací, prezentace  ze semináře

 

OSEVA vývoj a výzkum získala další patent

 

Biostimulátor rostlin (Patent č. 305975)  je přípravek na bázi bílkovinných odpadů, způsobilý indukovat rezistenci rostlin k chorobám. Biostimulátor je tvořen alkalicky nebo kysele zhydrolyzovanými kolagenními odpady a keratinem, což jsou odpady koželužského, obuvnického, masného, potravinářského a zemědělského průmyslu. Patent získalo konsorcium firem: Akademie věd České republiky, v. v. i., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

 

 

 

 

 

Videoprezentace