Pohanková kuchařka

Naše společnost se zabývá výzkumem a šlechtěním pohanky seté. Pohanková kuchařka přináší  několik osvědčených receptů s pohankou—polévky, chuťovky, hlavní jídla, přílohy, pečivo, moučníky a cukroví.  

Seminář k pěstování trav a jetelovin

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. a Spolek pěstitelů travních a jetelových semen uspořádali na tradiční seminář k pěstování trav a jetelů na semeno, který se konal dne 23. března 2022 od 9.30 hodin v zasedací místnosti OSEVY PRO s.r.o., Výzkumné stanice travinářské, Hamerská 698, Zubří

Prezentace ze semináře

 

Kouzelný svět trav 2021

Ve dnech 17.-18.9.2021 se uskutečnil tradiční den otevřených dveří v genofondové zahradě okrasných druhů trav. Akce se zúčastnilo více než 600 účastníků, kteří si mohli prohlédnout i expozice výzkumu v oblasti trav a trávníkářství, šlechtění, energetického využití trav, ale také mohli ochutnat některé produkty z pohanky. Zpestřením byla i expozice sociálního zemědělství—Dílna u Beránka s ukázkou zpracování vlny i živými ovečkami.

Tisková zpráva

 

Polní den projektu Genofondy pro města a krajinu, se uskutečnil 17.9.2021. Na akci byly předvedeny demonstrační parcely a předpěstované trávníkové koberce pro tramvajové pásy. Předpěstované travní koberce jsou složeny z čistého porostu trav, ze směsi trav a jetelů a směsi trav, jetelů a bylin. V listopadu budou travní koberce převezeny do Prahy a budou položeny do kolejišť tramvajových tratí.

 

 Druhý poločas NCK Biotechnologické centrum pro  rostlin úspěšně zahájen

 Na první dva roky řešení navazuje prodloužení – výzkumní pracovníci a šlechtitelé pokračují dál na vývoji inovativních nástrojů pro dlouhodobě udržitelnou a efektivní zemědělskou produkci.

 

Tisková zpráva

 

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ohrožených suchem

Videoklip k závěrečné zprávě projektu TA ČR - TH02030073

Doba řešení:  2017-2020

 

Seminář k integrované ochraně rostlin

Letošní ročník seminářů proběhl vzhledem k situaci s Covid-19 on-line. Seminář je možno shlédnout na:

https://www.youtube.com/watch?v=Q3TMh49QR-4

 

 

Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří si připomněla 100 let od svého založení

Dne 10.9.2020 proběhl v areálu VST Zubří slavnostní seminář k výročí 100 let Výzkumné stanice travinářské v Rožnově – Zubří. Semináře se zúčastnili zástupci partnerských výzkumných organizací, univerzit, semenářských podniků i zemědělské prvovýroby a samozřejmě i současní a bývalí zaměstnanci VST. Na semináři byla zmíněna historie stanice od založení v roce 1920 po současnost, včetně stručné historie travního semenářství, které je se zdejší výzkumnou stanicí nerozlučně spojeno. Vedoucí oddělení Genových zdrojů, Agrotechniky a Šlechtění představili aktuální výzkumný program i nejvýznamnějších výsledků, které zde byly dosaženy v posledních létech. Po ukončení přednášek si účastníci semináře prohlédli genofondovou zahradu s expozicemi připravenými pro akci Kouzelný svět trav, která proběhla v následujících dvou dnech. Na závěr semináře pronesli hosté zdravice na počest oslavenkyně. Poté následoval již neformální program při poslechu cimbálové muziky.   

 

Videoprezentace

 

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt