Textové pole: Semináře pro pěstitele trav a jetelovin
Textové pole: Videoprezentace 
Textové pole: Kouzelný svět trav 2017

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří pořádají ve dnech 15.-16.9.2017 tradiční akci „Kouzelný svět trav 2017“.  Akce se koná v genofondové zahradě Výzkumné stanice travinářské, Hamerská 698, Zubří.

 Pátek 15. 9. 2017 900 - 1700 hod.

Sobota 16. 9. 2017 800 - 1400 hod.

Pozvánka ke stažení

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVOU PRO s.r.o. pořádají pravidelné semináře pro pěstitele trav a jetelovin na semeno. Na seminářích jsou účastníci seznamováni nejen s aktuálními výsledky výzkumu v oblasti semenářství pícnin, ale také s problematikou IOR a legislativními či dotačními záležitostmi .

Více informací, prezentace ze seminářů…..

Textové pole: Seminář k výročí založení Výzkumné stanice travinářské

Výzkumná stanice travinářská v Zubří letos oslavila 95 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.  Ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., o.z. Výzkumnou stanicí travinářskou slavnostní seminář.

Více informací…..

Textové pole: Cyklus odborných přednášek IOR pro zemědělskou praxi

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s.r.o., Výzkumným ústavem bramborářským s.r.o. a AGRITECEM, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. pořádají další cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi. V Zubří se seminář uskuteční dne 19.10.2017 od 9.00 hod.

pozvánka ke stažení

Textové pole: OSEVA vývoj a výzkum získala další patent

Biostimulátor rostlin (Patent č. 305975)  je přípravek na bázi bílkovinných odpadů, způsobilý indukovat rezistenci rostlin k chorobám. Biostimulátor je tvořen alkalicky nebo kysele zhydrolyzovanými kolagenními odpady a keratinem, což jsou odpady koželužského, obuvnického, masného, potravinářského a zemědělského průmyslu. Patent získalo konsorcium firem: Akademie věd České republiky, v. v. i., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Textové pole: Návštěva pana vicepremiéra Bělobrádka v Zubří

Presentace výsledků zemědělského aplikovaného výzkumu i diskuse nad otázkami dalšího rozvoje českého výzkumného prostoru byly náplní setkání  místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v OSEVĚ, výzkumné stanici travinářské v Zubří. Kromě hostitelů se jednání zúčastnili i zástupci dalších privátních  výzkumných organizací z oblasti zemědělského výzkumu a vývoje z Havlíčkova Brodu, Kroměříže,  Šumperku a Troubska.

Více informací…..

Textové pole: Země živitelka 2017

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. opět prezentovala výsledky výzkumu a šlechtění na mezinárodní zemědělské výstavě Země živitelka 2017, která se konala ve dnech 24.8.-29.8.2017 na výstavišti v Českých Budějovicích. Expozice OSEVY vývoj a výzkum s.r.o. byla tradičně ve společném stánku s VÚP Troubsko, VÚB Havlíčkův Brod, Agrotest Fyto Kroměříž a Agritec Šumperk v pavilonu T1.

 

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt