Publikace, patenty, užitné vzory a další výstupy projektů

Certifikované metodiky

Endlová L., Vrbovský V., Rychlá A. (2020)  Stanovení kvality semen a makoviny máku setého metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Endlová L., Vrbovský V., Klíma M. (2019) Minimalizační metoda stanovení obsahu mastných kyselin pro včasnou selekci šlechtitelských materiálů řepky olejné (Brassica napus L.).

Macháč R. Frydrych J. (2019) Pěstování jílků (Lolium sp.) na semeno

Macháč R. (2018) Ochrana trav na semeno vůči plevelům

Macháč R. a kol. (2018) Zakládání porostů trav na semeno

Havel J. a kol. (2018) Pěstitelská technologie máku pro snížení rizikovosti pěstování

Plachká E. a kol. (2018) Signalizační modely Leptosphaeria spp. a Sclerotinia Sclerotiorum—Zhodnocení možností jejich využití

Rychlá A, Plachká E., Vrbovský V. (2018) Metodika stanovení odolnosti genových zdrojů brukve řepky olejky (Brassica napus L.) k patogenu Plasmodiophora brassicae Wor.  (759 kB)

Macháč R. (2013) Metodika pěstování jílku mnohokvětého jednoletého v ekologickém zemědělství (628 kB)

Frydrych J. a kol. (2013) Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech (1,7 MB)

Salaš a kol. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR (představení metodiky) (917 kB)

Seidenglanz M. a kol. (2013) Metodika ochrany řepky ozimé proti krytonosci čtyřzubému

 

Patenty

Patent 305975 Biostimulátor rostlin (Plant biostimulator ), Přihlašovatel/Majitel: Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 6, CZ ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky, Zlín, CZ; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, CZ  ,

Datum udělení patentu:             20.04.2016

Patent 305283 Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti (Species-varied seed mixture for dry regions), Přihlašovatel/Majitel: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ, Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov, CZ, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ,

Datum udělení patentu:             03.06.2015

Patent 305285 Rekultivační osivová směs pro suché oblasti (Reclaiming seed mixture for dry regions) Přihlašovatel/Majitel:         Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ, Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov, CZ, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ,

Datum udělení patentu:             03.06.2015

 

Užitné vzory

Luční směs pro energetické využití vhodná do vlhčích podmínek. Původci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 C 7/00, A 01 G 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 23199 U1. Uděleno 09.01.2012. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1719939&lan=cs, http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023199.pdf

Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi rodového hybridu jílku mnohokvětého. Původci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 G 7/00, A 01 C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 23275 U1. Uděleno 16.01.2012. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1737903&lan=cs, http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023275.pdf

Výsevní travní směs pro spalování na bázi ovsíku vyvýšenéhoPůvodci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 G 7/00, A 01 C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 24681. Uděleno 10.12.2012. Dostupné z:  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1882977&lan=cs

Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti. Původci: Raab, S., Knotová, D., Vymyslický, T., Pelikán, J., Semanová, I., Straková, M., Straka, J., Lošák, M., Ševčíková, M. Int. Cl. A01G 7/00, A01C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 26089 U1. 11.11.2013. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026089.pdf.

Rekultivační osivová směs pro suché oblasti. Původci: Raab, S., Knotová, D., Vymyslický, T., Pelikán, J., Semanová, I., Straková, M., Straka, J., Lošák, M., Ševčíková, M. Int. Cl. A01G 7/00, A01C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 26090 U1. 11.11.2013. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026090.pdf.

 

Mapy z odborným obsahem

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči cypermethinu (2012)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči lambda-cyhalotrinu (2011)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči lambda-cyhalotrinu (2012)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči chlorpyrifosu (2012)

 

Pěstební technologie

HERMUTH, J., KOSOVÁ, K., PODRÁBSKÝ, M., TRÁVNÍČEK, P., FRYDRYCH, J., HLADÍK, J., KRÁL, L.: Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy Ruzrok. Ověřená technologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2018, 30 s. ISBN 978-80-7427-259-2.

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt