Výzkumní pracovníci   

Pracoviště Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří

jméno

oddělení

E-mail

Ing. Iva Drápalová

Semenářská a pícninářská agrotechnika

drapalova@oseva.cz

Ing. Jan Frydrych

Semenářská a pícninářská agrotechnika

frydrych@oseva.cz

Ing Martin Lošák

Genetické zdroje a agrobiodiverzita

losak@oseva.cz

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Semenářská a pícninářská agrotechnika

machac@oseva.cz

Ing. Simona Raab

Genetické zdroje a agrobiodiverzita

 raab@oseva.cz

 

 

 

Pracoviště Výzkumný ústav olejnin v Opavě

jméno

oddělení

E-mail

Mgr. Lenka Endlová, Ph.D.

Laboratoř

endlova@oseva.cz

 Ing. Jiří Havel. CSc.

Agrotechnika, ochrana rostlin

opava@oseva.cz

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Ochrana rostlin

plachka@oseva.cz

Ing. Andrea Rychlá.

Genetické zdroje

opava@oseva.cz

Mgr. Viktor Vrbovský

Genetické zdroje, šlechtění

vrbovsky@oseva.cz

 

 

 

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt