Výzkumní pracovníci   

Pracoviště Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří

jméno

oddělení

telefon

e-mail

Ing. Iva Drápalová

Semenářská a pícninářská agrotechnika

571 658 195 (spojovatelka)

drapalova@oseva.cz

Ing. Jan Frydrych

Semenářská a pícninářská agrotechnika

571 616 838

739 077 345

frydrych@oseva.cz

Ing Martin Lošák

Genetické zdroje a agrobiodiverzita

571 616 839

losak@oseva.cz

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Semenářská a pícninářská agrotechnika

571 658 294

737 037 078

machac@oseva.cz

Ing. Simona Raab

Genetické zdroje a agrobiodiverzita

571 613 625

739 077 123

 raab@oseva.cz

 

 

 

 

Pracoviště Výzkumný ústav olejnin v Opavě

jméno

oddělení

 

e-mail

Mgr. Lenka Endlová, Ph.D.

Laboratoř

 

endlova@oseva.cz

 Ing. Jiří Havel. CSc.

Agrotechnika, ochrana rostlin

 

opava@oseva.cz

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Ochrana rostlin

 

plachka@oseva.cz

Ing. Andrea Rychlá.

Genetické zdroje

 

opava@oseva.cz

Mgr. Viktor Vrbovský

Genetické zdroje, šlechtění

 

vrbovsky@oseva.cz

 

 

 

 

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt