Semináře pro pěstitele trav a jetelovin

Prezentace ze semináře z roku 2016:

Trávy pěstované na semeno, jejich zvláštnosti a současná perspektiva

 

Současný stav českého travního a jetelového semenářství

             doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

Inovace ochrany trávosemenných porostů

             Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří)

Odrůdy mezirodových kříženců Festulolium a jejich semenářství

             Ing. Ivan Houdek (DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice)

Digestát a jeho využití v pícninářství

             Ing. Jiří Dostál, CSc. (AGROEKO Žamberk s.r.o.)

Nové poznatky o běloklasosti trav

             Ing. Zdeněk Both, Ph.D.  (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří)

 

Prezentace ze semináře z roku 2015:

Pícniny a jejich pozice v současné struktuře české zemědělské produkce

 

Semenářství pícnin v ČR a jeho zvláštnosti

             doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

Hlavní zásady úspěšného pěstování trav na semeno

             Ing. Radek Macháč, Ph.D., Ing. Jan Macháč (OSEVA PRO s.r.o., VST Zubří)

Šťovíky—stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě

             doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Dotační pravidla a podmínky ČR v novém programovém období 2015-2020

             Ing. František Smítal (OAK Ústí nad Orlicí)

 

Prezentace ze semináře z roku 2014:

Trávy a jeteloviny v měnících se podmínkách českého zemědělství

 

Aktuální situace v českém travním a jetelovém semenářství

             doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ

            RNDr. Jan Juroch (ÚKZÚZ Brno)

Kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin

            Ing. Štěpánka Radová Ph.D. (ÚKZÚZ Brno)

Ekosystémové služby travních porostů

      doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům

            Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.)

Problematika šťovíků v osivech trav a jetelovin

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří) a doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)

 

 

Prezentace ze semináře:

 Mají trávy a jeteloviny v českém zemědělství ještě šanci?

Z roku 2013

 

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice

             doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., SPTJS

Vliv pěstování jetelovin na půdu a životní prostředí

             Ing. Barbora Badalíková, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko

Trávy a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

             prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze

Hlavní zásady pěstování jetelovin na semeno s důrazem na jejich ochranu před chorobami a škůdci

             doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko

Některé ekonomické aspekty pěstování trav na semeno

             Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

 

Akce se zúčastnilo 73 posluchačů z řad agronomů, SHR a zástupců semenářských firem.

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt