Semináře pro pěstitele trav a jetelovin

Prezentace ze semináře z roku 2024:

Seminář pro pěstitelé trav a jetelovin na semeno

České semenářství pícnin a jeho zvláštnosti

doc. Ing. B. Cagaš, CSc. (SPTJS): Semenářství trav a jetelovin – problémy a perspektivy

Ing. R. Macháč, Ph.D. (OSEVA VaV): Současné možnosti v ochraně trav na semeno

Ing. Z. Kubíková, Ph.D. (ZVT Troubsko): Aktuálně o jetelovinách, herbicidní ochraně a sklizni

Ing. S. Raab (OSEVA VaV): Nové směsi osiv pro podporu druhové rozmanitosti ve městě i krajině

Ing. R. Macháč, Ph.D. (OSEVA VaV): Zajímavosti a poznatky z International Herbage Seed konference

Není k dispozici žádný popis fotky.Není k dispozici žádný popis fotky.

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt