Ing. Andrea Rychlá

Kontakt:

tel. 553 624 160

      553 624 388

 

e-mail: rychla@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

1986-1990 Gymnázium Vídeňská, Brno

1990-1995 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, fakulta Agrotechnická, obor fytotechnický

Jazykové znalosti:

pasivně rusky, německy

 

 

Výzkumné zaměření:

Genové zdroje- kolekce olejnin

Úsek polního pokusnictví –vedení odrůdových pokusů

 

 

Publikace:

2011

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová L. (2011): Výsledky analýz obsahu alkaloidů v makovině v roce 2010. 10. Makový občasník – sdružení Český mák informuje, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2011“: 23 – 28.

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová  L. (2011): Variabilita obsahu glukosinolátů obsažených v zelené hmotě a jejich vliv na vybrané škůdce řepky. Úroda 12/2011, vědecká příloha s. 251–254. 

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt