Ing. Andrea Rychlá

Kontakt:

tel. 553 624 160

      553 624 388

 

e-mail: rychla@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

1986-1990 Gymnázium Vídeňská, Brno

1990-1995 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, fakulta Agrotechnická, obor fytotechnický

Jazykové znalosti:

pasivně rusky, německy

 

 

Výzkumné zaměření:

Genové zdroje- kolekce olejnin

Úsek polního pokusnictví –vedení odrůdových pokusů

 

 

Publikace:

2017

Hilgert-Delgado, A., Endlová, L., Rychlá, A., Vrbovský, V., Klíma, M. (2017): Resyntéza řepky olejky, její využití ve šlechtění a rozšíření diverzity. In Sborník referátů XIII. Národní odborný a vědecký seminář OSIVO A SADBA, Praha, s. 136-142. ISBN 978-80-213-2732-0.

Rychlá A., Vrbovský V., Endlová L. (2017): Vliv klimatických faktorů na kvalitu řepky olejky, Úroda 7/2017, s. 44–46. ISSN 0139-6013.

Klíma M., Bělská K., Bryxová P., Čurn V., Endlová L., Havlíčková L., Hejna O., Horáček J., Horák J., Jelínková I., Jozová E., Kučera V., Macháčková I., Plachká E., Prášil I., Rychlá A., Řičica M., Šafář J., Šmirous P., Tyller V., Ulvrová T., Větrovcová M., Vítámvás P., Vrbovský V. 2017:  Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2017. 34. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., Praha 7. pp. 148-154. ISBN 978-80-87065-76-1.

Holubec V.,Hermuth J.,Zavřelová M.,Nesvatba Z.,Janovská D.,Čepková P.,Hýbl M.,Huňady I.,Domkářová J.,Kopecký P.,Rychlá A.,Knotová D.,Doležalová I.,Stavělíková H.,Neugebauerová J.,Dušek K.,Smékalová K.,Dušková E.,Lošák M.,Ševčíková M.,Pelikán J.,Pavelek M.,Vrbová M.,Nesvadba V.,Urbánek H.,Novák P.,Severa M.,Žlebčík J.,Sekerka P.,Macháčková M.,Caspers Z.,Papoušková L.,Faberová I. (2017):Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000, I.Polní a zahradní plodiny, Praha,s.190-203. ISBN 978-80-7427-208-0

Rychlá A.,Plachká E. (2017): Testování odolnosti řepky ozimé k Plasmodiophora brassicae.Úroda 12,roč.LXV, vědecká příloha ,s.343-346. ISSN 0139-6013

Rychlá A.,Vrbovský V.,Endlová L. (2017): Vliv ročníku na obsah morfinu v makovině máku setého Osivo a sadba, XIII.národní odborný a vědecký seminář,s.159-163 .ISBN 978-80-213-2732-0

Rychlý S.,Rychlá A. (2017): Mšice broskvoňová (Myzus persicae) na řepce- Úroda 4-2017, odborná příloha časopisu.s.11-13. ISSN 0139-6013

Rychlá A.,Vrbovský V. (2017): Řepka jarní-historie a současnost. Zemědělec

 

2016

Endlová L., Vrbovský V., Navrátilová Z., Rychlá A. (2016): Využití SPE při HPLC analýze  glukosinolátů v řepce olejce, Úroda 12/2016, vědecká příloha s. 477–480. ISSN 0139-6013.

Rychlá A., Endlová L., Vrbovský V. (2016): Hodnocení kvalitativních parametrů lničky seté pomocí  FT -NIR spektroskopie, Úroda 12/2016, vědecká příloha s. 505–508. ISSN 0139-6013.

Rychlá A., Vrbovský V. (2016): Ignorovat řepice v řepce se nemusí vyplatit. Úroda 4/2016, s. 4-9, ISSN 0139-6013.

Endlová L., Rychlá A., Navrátilová Z., Vrbovský V. (2016): Estimation of fatty acid content in the intact seed of oilseed using near infrared spectroscopy with regard to the quality of the resulting vegetable oil. In Sborník 33rd Conference on Oilseed Crops – Advances in Genetics, Breeding, Technology and Analytics of Lipids, Poznaň s. 112-113.

Větrovcová M., Rychlá A., Havel J. (2016): Vliv genotypu na ukládání kadmia v semeni máku setého (Papaver somniferum L.) Prosperující olejniny

Rychlá A., Hilgert-Delgado A. (2016): Rozšíření genové diverzity v kolekci ozimých řepek. Sborník referátů Rady genetických zdrojů rostlin.s.77-82. ISBN 978-80-7427-202-8

 

2015

Endlová  L., Rychlá A., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2015): Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém. In 14. makový občasník, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2015“, s. 51 – 55. ISSN 978-80-213-2539-5.

Endlová  L., Vrbovský V., Navrátilová Z., Klíma M., Rychlá A. (2015): Sledování obsahu mastných kyselin v segmentech semen a dělohách mikrosporových embryí řepky olejky ozimé (BRASSICA NAPUS). In XLIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, sborník příspěvků, s. 96 – 99. ISBN 978-80-86909-11-0. ISSN 1808-1433.

Endlová  L., Rychlá A., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2015): Stanovení kvality rostlinných olejů vybraných jarních olejnin pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti. Úroda 12/2015, s. 30 - 34. ISSN 0139-6013.

Klíma M., Bělská K., Čurn V., Endlová L., Havlíčková L.,  Hejna O., Delgado A., Horáček j., Horák J., Jelínková I., Jozová E., Kučera V., Macháčková I., Plachká E., Poslušná j., Prášil I., Rychlá A., Řičica M., Šmirous P., Tyller M., Urban M., Větroncová M., Vítámvás P., Vrbovský V. (2015): Výsledky a průběh programu česká řepka v roce 2015. In Sborník referátů z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky, HLUK, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. s. 47-53. ISBN: 978-80-87065-42-6.

Rychlá A. (2015): Plant Genetic resources and Healthy Diet,  High quality oil for human diet. Publikace Ministerstva zemědělství.s.35-39.ISBN 978-80-7434-248-6

Rychlá A. (2015): Genetické zdroje rostlin a změna klimatu, využití morfologických odlišností stavby rostlinného těla olejných plodin při ochraně půdy. Publikace Ministerstva zemědělství.s.23-27 ISBN 978-80-7434-249-3

 

2014

Vrbovský V., Endlová L., Rychlá A. (2014): Morfin – klíčový parametr sledovaný při šlechtění máku. Úroda 9/2014. s. 35 – 38. ISSN 0139-6013.

 

2012

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová L. (2012): Obsah glukosinolátů v zelených částech řepky a jejich vliv na vybrané škůdce. Úroda 12/2012, vědecká příloha s. 243–246. ISSN 0139-6013.

 

2011

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová L. (2011): Výsledky analýz obsahu alkaloidů v makovině v roce 2010. 10. Makový občasník – sdružení Český mák informuje, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2011“: 23 – 28.

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová  L. (2011): Variabilita obsahu glukosinolátů obsažených v zelené hmotě a jejich vliv na vybrané škůdce řepky. Úroda 12/2011, vědecká příloha s. 251–254.