Ing. Simona Raab

Kontakt:

tel.: 571 658 195                                                                

 

e-mail: raab@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

2004 – 2010 Mendelova univerzita v Brně—Zahradnické inženýrství

2000 – 2004 Soukromé gymnasium Ostrava

Jazykové znalosti:

Angličtina - aktivně

 

 

 

Výzkumné zaměření:

Hodnocení a studium genetických zdrojů:

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity – zaměření trávy

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem (TH02030073)

 

 

Publikace:

2019

Lošák M., Raab S., Vymyslický T., Frydrych J., Ševčíková M., Chovančíková E. (2019): Vliv obalování semen technologií WASP na počáteční vývoj jílku vytrvalého (Lolium perenne L.). In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Sborník recenzovaných vědeckých prací, Česká zemědělská univerzita v Praze, 1. vyd., 2019, s. 101 – 103, ISBN978-80-213-2949-2

Raab S., Lošák M., vymyslický T., Frydrych J., Ševčíková M. (2019): Vliv aplikace pomocných půdních látek na vývojv botanického složení druhově bohaté směsi trav, jetelovin na výsušné lokalitě. In: Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna, Zahradnictví 11/2019, vědecká příloha, s. 157 – 166, ISBN 978-80-7509-680-7

Lošák M., Vymyslický T., Raab S., Frydrych J., Ševčíková M., Chovančíková E.: Vliv obalování semen technologií WASP na počáteční vývoj vybraných druhů trav a jetelovin. In: Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna, Zahradnictví 11/2019, vědecká příloha, s. 175 – 184, ISBN 978-80-7509-680-7.

 

2015

Patent č. 305285: Rekultivační osivová směs pro suché oblasti, datum udělení patentu 03.06.2015.

Patent č. 305283: Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti, datum udělení patentu 03.06.2015.

 

2014

Knotová D., Pelikán J., Raab S. (2014): The utilisation of wild Fabaceae species in grasslands. – In: Ed. Sokolović D.:  Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer, 97–102.

Pelikán J., Vymyslický T., Knotová D., Raab S. (2014): Variability of selected traits in the Czech alfalfa core collection. – In: Ed. Sokolović D.:  Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer, 85–90.

Vymyslický T., Pelikán J., Knotová D., Raab S., Nedělník J. (2014): The czech core collection of Medicago spp. – In: Ed. Sokolović D.:  Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer, 109–116.

 

2013

Knotová D., Kozová Z., Pelikán J., Raab S. (2013): Výkonnost českých odrůd vojtěšky seté. Pícninářské listy XIX: 28–30. ISBN 978-80-87091-39-5¨

Knotová D., Pelikán J., Raab S. (2013): The utilisation of wild Fabaceae species in grasslands. – In: Book of Abstracts, 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013: 27.

Knotová D., Raab S., Pelikán J. (2013): Odrůdová skladba minoritních plodin pícnin. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (studijní materiály). Program rozvoje venkova 2007–2013: 28–34.

Pelikán J., Knotová D., Raab S. (2013): Uchování genetických zdrojů kulturních rostlin v České republice. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (studijní materiály). Program rozvoje venkova 2007–2013: 2–13.

Pelikán J., Knotová D., Raab S. (2013): Výnosy zelené hmoty a sena českých a slovenských odrůd diploidního jetele lučního. Úroda 12 (vědecká příloha): 173–176.

Pelikán J., Knotová D., Raab S. (2013): Význam čeledi bobovité a variabilita semen. Úroda LXI (12): 29–32.  

Pelikán J., Knotová D., Vymyslický T., Raab S. (2013): Nové druhy pícnin a možnosti jejich využití. In: Sborník referátů ze semináře „Nové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin“ pořádaného 28. listopadu 2012. „Genetické zdroje č.101“, VÚRV, v.v.i. Praha. 23–27. ISBN 978-80-7427-135-9.

Pelikán J., Vymyslický T., Knotová D., Raab S. (2013): Variability of selected traits in the Czech alfalfa core collection. – In: Book of Abstracts, 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013: 36.

Raab S., Knotová D., Pelikán J. (2013): Druhy čeledi Fabaceae pro lidové léčitelství a farmaceutický průmysl. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (studijní materiály). Program rozvoje venkova 2007–2013: 42–48.

Raab S., Pelikán J., Machač R. (2013): Výroba osiva lesknice kanárské v ekologickém zemědělství. In: Sborník referátů Osivo a sadba, ČZU Praha, 250 – 253, ISBN 978-80-213-2358-2

Raab S.: Druhy čeledi Fabaceae pro lidové léčitelství a farmaceutický průmysl. Moravský kras, 23.-24.5.2013 – seminář v rámci PRV

Vymyslický T., Pelikán J., Knotová D., Raab S., Nedělník J. (2013): The czech core collection of Medicago spp. – In: Book of Abstracts, 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013: 61.

Pelikán J., Macháč R., Knotová D., Raab S. (2013): Metodika pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika č. 23/13. Osvědčení č. 78-12/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Troubsko, 40 s. ISBN 978-80-905080-8-8

 

2012

Pelikán J., Hutyrova, H., Raab,S., Knotová, D., Vymyslický, T. (2012): Atlas semen druhů čeledi bobovité (Fabaceae LINDL.). Vydavatelství Petr Baštan, vydání 1., 190 s., ISBN 978–80–905080–3-3

Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Raab, S. (2012): The study of similarities among Medicago sativa L. Accessions. In: S. Barth, D. Milbourne (eds): Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Springer Science, s. 283 – 288. ISBN 978-94-007—4554-4.

Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Raab, S. (2012): The study of similarities among Medicago sativa L. Accessions. In: S. Barth, D. Milbourne (eds): Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Springer Science, p. 283 – 288. ISBN 978-94-007—4554-4.

Pelikán, J., Vymyslický, T., Knotová, D., Hutyrová, H., Raab, S. (2012): Problematika regenerace a uchování semen planých forem čeledi Fabaceae. In: Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu. Sborník referátů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně.  s. 60-64, ISBN 978-80-7427-094-9.

Raab, S. (2012): Zhodnocení vybraných morfologických charakteristik některých druhů rodu Salvia L. Úroda 12, vědecká příloha, s. 363 – 366. ISSN 0139-6013.

Raab, S., Knotová, D., Pavela, R. (2012): Screening účinků extraktů z rostlin rodu Salvia L. na mortalitu housenek Spodoptera litoralis. In: Sborník konference „Aktuální otázky pěstování léčivých, kořeninových a aromatických rostlin“, 1. vyd., Mendelova univerzita v Brně, s. 120-123, ISBN 978-80-7375-670-3.

Raab, S., Knotová, D., Pelikán, J. (2012): Perspektivní jednoleté jeteloviny pro suché oblasti. Pícninářské listy, XVIII, s. 20 – 22, ISBN 978-80-87091-32-6.

Raab, S., Machač, R. (2012): Výroba osiva hořčice jarní v ekologickém zemědělství. Úroda 12/2012, vědecká příloha, s. 367 - 370, ISSN 0139-6013.

Salaš P., Hlušek J., Hora P., Chalupová P., Jandák J., Janků L., Kislinger J., Klučáková M., Knotová D., Kohut M., Laštůvka Z., Litschmann T., Lošák M., Lošák T., Mokričková J., Pekař M., Pelikán J., Raab S., Rožnovský J., Salaš P., Salašová A., Sasková H., Semanová I., Straka J., Straková M., Šafránková I., Šefrová H., Ševčíková M., Vymyslický T.(2012): Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Uplatněná certifikovaná metodika. Brno, Mendelova univerzita v Brně, 104 s. ISBN 978-80-7375-585-0.

Vymyslický, T., Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S. (2012): Genetické zdroje čeledi Fabaceae pro trvale udržitelné zemědělství. In: Biodiverzita v pol´nohospodárskej krajine a v ekosystéme. Zbor. z medzinár. konferencie projektu REVERSE-INTERREG IVC. Piešťany, s. 31-34, ISBN 978-80-89417-37-7.

 

2011

Knotová, D., Lošák, M., Straková, M., Pelikán, J., Raab, S., Lošák, T. (2011): Vliv pomocných půdních látek na produkci jetelotravních směsí. Úroda 10, vědecká příloha, s. 262 – 267, ISSN 0139–6013.

Knotová, D., Semanová, I., Janků, L., Pelikán, J., Raab, S. (2011): Vliv agroekologických podmínek na složení biomasy vícekomponentních směsí. Úroda 10, vědecká příloha, 268 – 272, ISSN 0139–6013

Lošák, M., Straková, M., Raab, S., Lošák, T. (2011): Vliv typu jetelotravní směsi a lokality na velikost indexu listové plochy. Úroda 10, vědecká příloha, s. 336 – 342, ISSN 0139–6013.

Neugebaurová, J., Raab, S., Pijáková, H. (2011): Hodnocení obsahu silic u některých druhů rodu Salvia L. Úroda 12, vědecká příloha, s. 507 – 510, ISSN 0139–6013.

Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S., Vymyslický, T. (2011): Ve VÚP Troubsko pečují o genetické zdroje pícnin. Agrární obzor 7–8/2011, ISSN 1214 – 129.

Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S., Vymyslický, T., Janků, L., Lošák, M. (2011): Méně známé druhy jetelovin pro potenciální pěstování v podmínkách aridního klimatu. Úroda 10, vědecká příloha, s. 482 – 486, ISSN 0139–6013.

Raab, S., Lošák, M., Janků, L., Knotová, D., Pelikán, J. (2011): Hodnocení generativních fází rostlinných druhů zastoupených ve směsích pěstovaných v podmínkách aridního klimatu. Úroda 10, vědecká příloha, s. 512 – 518, ISSN 0139–6013.

Raab, S., Pelikán, J. (2011): Zhodnocení některých výnosových a morfologických charakteristik v kolekci druhu Anthyllis vulneraria. Úroda 12, vědecká příloha, s. 185 – 188, ISSN 0139–6013.

 

2010

Raab S., Neugebauerová J. (2010): Hodnocení morfologických a fenologických charakteristik rodu Salvia L. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 195–198. ISSN: 0139–6013. 

Raab S., Neugebauerová J. (2010): Obsahové látky rodu Salvia L. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 199–202. ISSN: 0139–6013.