Mgr. Lenka Endlová, Ph.D.

Kontakt:

tel. 553 624160

     553 624 388

 

e-mail: endlova@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

1998-2002 Střední zdravotnická škola Brno, obor Zdravotní laborant

2002-2005 Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká, bakalářské studium, obor Ekochemie (Chemie životního prostředí)

2005-2008 Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká, navazující magisterské studium, obor Analytická chemie

2015-2018 Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, doktorské studium

Jazykové znalosti:

angličtina - pasivně

němčina – pasivně

 

 

Výzkumné zaměření:

Vedoucí laboratoře chemických analýz

Sledování kvalitativních parametrů olejnin                     

Charakterizace genotypů olejnin na základě znaků kvality

 

 

Publikace

2017

Hilgert-Delgado, A., Endlová, L., Rychlá, A., Vrbovský, V., Klíma, M. (2017): Resyntéza řepky olejky, její využití ve šlechtění a rozšíření diverzity. In Sborník referátů XIII. Národní odborný a vědecký seminář OSIVO A SADBA, Praha, s. 136-142. ISBN 978-80-213-2732-0.

Rychlá A., Vrbovský V., Endlová L. (2017): Vliv klimatických faktorů na kvalitu řepky olejky, Úroda 7/2017, s. 44–46. ISSN 0139-6013.

Endlová, L., Vrbovský, V., Navrátilová, Z. a Tenkl, L. Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ve šlechtění řepky olejky. Chemické listy. 2017, č. 111, s. 524-530. ISSN 1213-7103.

Endlová L., Vrbovský V., Klíma M., Navrátilová Z. 2017: Využití modifikované metody plynové chromatografie ke stanovení obsahu mastných kyselin v dělohách mikrosporových embryí řepky olejky. In: Pazderů, K. (ed.). In Sborník referátů XIII. Národní odborný a vědecký seminář OSIVO A SADBA, Praha, s. 148-153. ISBN 978-80-213-2732-0.

Klíma M., Bělská K., Bryxová P., Čurn V., Endlová L., Havlíčková L., Hejna O., Horáček J., Horák J., Jelínková I., Jozová E., Kučera V., Macháčková I., Plachká E., Prášil I., Rychlá A., Řičica M., Šafář J., Šmirous P., Tyller V., Ulvrová T., Větrovcová M., Vítámvás P., Vrbovský V. 2017:  Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2017. 34. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., Praha 7. pp. 148-154. ISBN 978-80-87065-76-1.

Vrbovský V., Endlová L., Klíma M. 2017: Aplikace moderních biotechnologických a analytických metod ve šlechtění řepky olejky se specifickou kvalitou oleje. Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií. Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií [online]. Dostupné z: http://rostlinyprobudoucnost.com/?p=new23.

 

2016

Hilgert-Delgado A., Endlová L., Klíma M.,  Fernández-Cusimamani E. (2016): Diferenciace profilů mastných kyselin v oleji a dalších parametrů kvality semen kříženců resyntetizovaných a konvenčních řepek Úroda 12/2016, vědecká příloha s. 141–144. ISSN 0139-6013.

Hilgert-Delgado, A., Endlová, L., Klíma, M. (2016): Embryogenní schopnost a využití technologie  dihaploidů u vybraných kříženců resyntetizované řepky s donorem kvality, Úroda 12/2016, vědecká příloha s. 145–148. ISSN 0139-6013.

Endlová L., Vrbovský V., Navrátilová Z., Rychlá A. (2016): Využití SPE při HPLC analýze  glukosinolátů v řepce olejce, Úroda 12/2016, vědecká příloha s. 477–480. ISSN 0139-6013.

Rychlá A., Endlová L., Vrbovský V. (2016) Hodnocení kvalitativních parametrů lničky seté pomocí  FT -NIR spektroskopie, Úroda 12/2016, vědecká příloha s. 505–508. ISSN 0139-6013.

Endlová L., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2016): Metody sledování obsahu glukosinolátů během šlechtění řepky olejky. In Sborník 25. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů – Qualima 2016, Pardubice s. 39-42. ISBN 1213-5380.

Endlová L., Rychlá A., Navrátilová Z., Vrbovský V. (2016): Estimation of fatty acid content in the intact seed of oilseed using near infrared spectroscopy with regard to the quality of the resulting vegetable oil. In Sborník 33rd Conference on Oilseed Crops – Advances in Genetics, Breeding, Technology and Analytics of Lipids, Poznaň s. 112-113.

 

2015

Plachká E., Burketová L., Havel J., Endlová L. (2015): Vliv induktorů rezistence na zdravotní stav řepky a obsah glukosinolátů. Úroda 1/2015, s. 36 - 41. ISSN 0139-6013.

Endlová  L., Rychlá A., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2015): Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém. In 14. makový občasník, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2015“, s. 51 – 55. ISSN 978-80-213-2539-5.

Laryšová A., Endlová L., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2015): Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné chromatografie. Chemické listy roč. 109, číslo 3, 2015, s. 229 – 234. ISSN 0009-2770.

Endlova L., Larysova A., Vrbovsky V., Navratilova Z. (2015): Analysis of Alkaloids in Poppy Straw by High-Performance Liquid Chromatography. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), Vol. 05, Issue 06, p. 1-7. ISSN 2250-3021.                                                

Endlová  L., Vrbovský V., Navrátilová Z., Klíma M., Rychlá A. (2015): Sledování obsahu mastných kyselin v segmentech semen a dělohách mikrosporových embryí řepky olejky ozimé (BRASSICA NAPUS). In XLIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, sborník příspěvků, s. 96 – 99. ISBN 978-80-86909-11-0. ISSN 1808-1433.

Klíma, M., Kučera, V., Vyvadilová, M., Hilgert-Delgado, A., Urban, M., Endlová, L., Vrbovský, V., Macháčková, I., Bělská, K., Řičica, M., Šmirous, P., Havlíčková, L., Jozová, E., Čurn, V. (2015): Využití metody dihaploidů ve šlechtění ozimé řepky. In Sborník Osivo a sadba. XII. odborný a vědecký seminář. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 227-233. ISBN: 978-80-213-2544-9.

Endlová  L., Rychlá A., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2015): Stanovení kvality rostlinných olejů vybraných jarních olejnin pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti. Úroda 12/2015, s. 30 - 34. ISSN 0139-6013.

Hilgert-Delgado A., Vrbovský V., Endlová L., Klíma M. (2015): Parametry kvality semen u vybraných resyntetizovaných řepek a donorů kvality stanovené pomocí NIRS Sborník abstraktů 14. Konference experimentální biologie rostlin P101: 92.

Endlová  L., Vrbovský V., Tvrdík J., Navrátilová Z. (2015): Využití plynové chromatografie pro včasnou selekci genotypů řepky olejné (BRASSICA NAPUS) s požadovaným obsahem mastných kyselin v oleji. In Book of Abstracts - The 22th International Scientific Conference, s. 16. P-ISSN 0551-3677.

Hilgert-Delgado A., Vrbovský V., Endlová L., Urban M., Klíma M. (2015): Tvorba nových genotypů a hodnocení vybraných parametrů kvality semene resyntetizované řepky. Úroda 12/2015, vědecká příloha s. 142–145. ISSN 0139-6013.

Klíma M., Bělská K., Čurn V., Endlová L., Havlíčková L.,  Hejna O., Delgado A., Horáček j., Horák J., Jelínková I., Jozová E., Kučera V., Macháčková I., Plachká E., Poslušná j., Prášil I., Rychlá A., Řičica M., Šmirous P., Tyller M., Urban M., Větroncová M., Vítámvás P., Vrbovský V. (2015): Výsledky a průběh programu česká řepka v roce 2015. In Sborník referátů z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky, HLUK, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. s. 47-53. ISBN 978-80-87065-42-6.

 

2014

Vrbovský V., Endlová L.: Glukosinolátyv řepce – staré téma v novém světle. Úroda 2/2014,s. 35 – 38. ISSN: 0139-6013.

Vrbovský V., Endlová L.: Kvalitativní parametry sledované při šlechtění řepky olejky. Úroda 8/2014, s. 54 – 57. ISSN: 0139-6013.

Vrbovský V., Endlová L.: Funkce glukosinolátů v obraně řepky olejky (Brassicanapus) proti herbivornímu hmyzu. Úroda 12/2014, vědecká příloha, s. 529–532. ISSN: 0139-6013.

Vrbovský V., Endlová L., Rychlá A.: Morfin – klíčový parametr sledovaný při šlechtění máku. Úroda 9/2014, s. 35 – 38. ISSN: 0139-6013.

Endlová  L., Vrbovský V., Klíma M., Navrátilová Z.: Hodnocení skladby mastných kyselin v dělohách mikrosporových embryí řepky olejky (BrassicaNapus). Úroda 12/2014, vědecká příloha, s. 461–464. ISSN: 0139-6013.

Laryšová A., Endlová L.: Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné chromatografie. In Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě,sborník příspěvků na CD, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7464-359-0.

Endlová L., Vrbovský V., Pastrňák J.: Minimalizační postupy stanovení mastných kyselin v řepce. In Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, sborník příspěvků na CD, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7464-359-0.

 

2013

Vrbovský V., Endlová  L.: Vliv glukosinolátů obsažených v řepce ozimé na vybrané škůdce. Úroda 12/2013, vědecká příloha, s. 240–244. ISSN: 0139-6013.

Endlová L., Vrbovský V., Pastrňák J.: Minimalizační postupy stanovení mastných kyselin v řepce. Úroda 12/2013, vědecká příloha, s. 380–383. ISSN: 0139-6013.

 

2012

Havel, J., Endlová, L.: Použití řepkového oleje v kuchyni. In Sborník referátů z 29. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky, HLUK, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, s.108-111. ISBN: 978-80-87065-42-6.

 

Rychlá, A., Endlová, L.: Možnosti využití genofondu řepky olejky jarní ve šlechtění s ohledem na skladbu mastných.  In Sborník referátů ze semináře Nové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin, 28.12.2012, s.38-44. ISBN: 978-80-7427-135-9

 

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová L.: Obsah glukosinolátů v zelených částech řepky a jejich vliv na vybrané škůdce. Úroda 12/2012, vědecká příloha, s. 243–246. ISSN: 0139-6013.

 

2011

Vrbovský V., Herda G., Baranyk P., Sypták K., Mičák L., Endlová L. (2011): Výkonnost nejpěstovanějších odrůd máku setého. Úroda, 1-2011: 28 – 33.

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová L. (2011): Výsledky analýz obsahu alkaloidů v makovině v roce 2010. 10. Makový občasník – sdružení Český mák informuje, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2011“: 23 – 28.

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová  L. (2011): Variabilita obsahu glukosinolátů obsažených v zelené hmotě a jejich vliv na vybrané škůdce řepky. Úroda 12/2011, vědecká příloha s. 251–254. 

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt