Cíl projektu:

Cílem projektu je vypracovat technologii plošných polních inokulací včetně přípravy inokulátů, která v polních testech hodnocení zdravotního stavu zajistí zesílení infekčního tlaku houbových patogenů řepky Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum.

Číslo projektu:

TA 01010815

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

Název: 

Využití polních inokulací řepky olejky (Brassica napus) houbovými patogeny v českém šlechtění a ve zkouškách přípravků na ochranu rostlin 

 

Utilization of oilseed rape (Brassica napus) field inoculation with fungal pathogens in czech breeding and in testing of plant protection products

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Ing. Jana Poslušná

Ing. Ivana Macháčková                   

 

Nositel - koordinátor:        

Další účastníci proj.:

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Agritec Plant Research s.r.o.

SELGEN a.s.

Doba řešení:

1.1.2011 - 31.12.2014