Semináře k integrované ochraně rostlin určené pro zemědělskou praxi

Cyklus odborných přednášek o integrované ochraně rostlin

 

Ve dnech 24.10.-.1.11.2022 proběhl ve  třech výzkumných ústavech  cyklus odborných přednášek o integrované ochraně hlavních polních plodin, který uspořádaly Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko, AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk, Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o. Havlíčkův Brod a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří. Semináře byly určeny široké veřejnosti, v průběhu čtyř dnů vyslechly přednášky předních rostlinolékařských odborníků  stovky posluchačů.

 

Prezentace ze semináře:

Systémy integrované ochrany hlavních pícních jetelovin          

              Ing. Pavel Kolařík

             Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Integrovaná ochrana trav

             Ing. Radek Macháč, Ph.D., Ing. Jan Frydrych

             OSEVA výzkum a vývoj s.r.o., VST Zubří

Integrovaná ochrana kukuřice před houbovými patogeny a škůdci     

             Ing. Pavel Kolařík

             Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Integrovaná ochrana řepky proti chorobám

             Ing. Eva Plachká, Ph.D.

             OSEVA PRO s.r.o., VÚOl Opava

Integrovaná ochrana řepky proti škůdcům

             Ing. Veronika Gališová

             OSEVA PRO s.r.o., VÚOl Opava

Integrovaná ochrana brambor

              Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Pavel Kasal, Ing. Ervín Hausvater, CSc.

             Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o. Havlíčkův Brod

Integrovaná ochrana luskovin proti plevelům, chorobám a škůdcům

             Ing. Marek Seidenglanz, Mgr. Eliška Ondračková,

             Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk

Integrovaná ochrana u kmínu kořenného

             Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D, Mgr. Eliška Ondračková,

             Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk

Integrovaná ochrana u lnu olejného a konopí

             Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D,

             Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk

 

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt