Semináře k integrované ochraně rostlin určené pro zemědělskou praxi

Cyklus odborných přednášek o integrované ochraně rostlin

 

Ve dnech 16.-19.10.2017 proběhl ve  čtyřech výzkumných ústavech  cyklus odborných přednášek o integrované ochraně hlavních polních plodin, který uspořádaly Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko, AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk, Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o. Havlíčkův Brod a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří. Semináře byly určeny široké veřejnosti, v průběhu čtyř dnů vyslechly přednášky předních rostlinolékařských odborníků  stovky posluchačů.

 

Prezentace ze semináře:

Systémy integrované ochrany hlavních pícních jetelovin          

             Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík

             Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Integrovaná ochrana trav

             Ing. Radek Macháč, Ph.D.

             OSEVA výzkum a vývoj s.r.o., VST Zubří

Systémy integrované ochrany kukuřice    

             Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

             Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Integrovaná ochrana řepky

             Ing. Eva Plachká, Ph.D.

             OSEVA výzkum a vývoj s.r.o., VÚOl Opava

Integrovaná ochrana máku

             Ing. Jiří Havel, CSc.

             OSEVA výzkum a vývoj s.r.o., VÚOl Opava

Integrovaná ochrana brambor proti plevelům

              Ing. Pavel Kasal

             Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o. Havlíčkův Brod

Integrovaná ochrana brambor proti chorobám a škůdcům

              Ing. Petr Doležal, Ph.D.

             Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o. Havlíčkův Brod

Integrovaná ochrana luskovin proti plevelům, chorobám a škůdcům

             Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Mgr. Eliška Ondračková,

             Ing. Antonín Vaculík PhD.,

             Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk

Integrovaná ochrana u kmínu kořenného

             Ing. Antonín Vaculík PhD., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D, Mgr. Eliška Ondračková,

             Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.

             Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk

Integrovaná ochrana u lnu olejného a konopí

             Ing. Prokop Šmirous CSc., Mgr. Eliška Ondračková, Ing. Marek Seidenglanz,

             Ing. Antonín Vaculík PhD., Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.

             Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk

.

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt