Číslo projektu:

QK1910225

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely

 

Implementation and use of complex biotechnological methods to characterize and create genetic resources and other materials for mustard food

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.

Mgr. Viktor Vrbovský, DiS.

prof.Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

Příjemce: 

Další účastník:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha v.v.i.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Opava

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta

Doba řešení:

1.1.2019 - 31.12.2023

        

Anotace:

 

Introduction of modern molecular, analytical techniques and dihaploid technique to characterize and create genetic resources of mustard, to obtain and prepare specific initial materials with improved yield and quality parameters using new genetic resources, biotechnology and molecular biology, suitable for mustard and forage production

Cíl projektu:

Zavést moderní molekulární, analytické postupy a techniku dihaploidů k charakterizaci a tvorbě výchozích genových zdrojů hořčic, získat a vytvořit specifické výchozí polotovary se zlepšenými parametry výnosu a kvality s využitím nových genových zdrojů, biotechnologií a molekulárních biologie, vhodné pro výrobu stolních hořčic i pro pícní účely.

Předpokládané výsledky projektu: