Cíl projektu:

 

Cílem řešení je ověřit nebo vypracovat metody detekce rezistence škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin. Předmětem výzkumu budou škodlivé organismy, u kterých se v Evropě rezistence vyskytuje. Rezistence bude hodnocena na spektru škůdců řepky, polní zeleniny a brambor a na spektru plevelů. U rezistentních populací škůdců a plevelů budou stanoveny hodnoty LC50 a LC90 účinných látek, pro které nejsou tyto charakteristiky dosud známé. Pro nové účinné látky bude ověřena účinnost na rezistentní populace a budou stanoveny hodnoty base-line. Dále budou zjišťovány mechanismy rezistence škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin pomocí molekulárních a biochemických metod a budou navrženy antirezistentní strategie.

Číslo projektu:

QK 1820081

Poskytovatel:

NAZV ČR

Název: 

Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

 

 

 

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

prof. RNDr. Ing František Kocourek, CSc. 

Ing. Marek Seidenglanz 

prof. Ing. Josef Soukup, CSc. 

Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

Ing. Jiří Havel, CSc.

Ing. Pavel Kolařík

Nositel - koordinátor:

Další účastníci proj.:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Agritec Plant Research s.r.o.

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Mendelova univerzita v Brně

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

Doba řešení:

1.1.2018- 31.12.2020

            

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt