Cíl projektu:

 

Zavést moderní analytické postupy a přístupy využívající poznatky z genomiky, transkriptomiky a proteomiky k tvorbě výchozích genových zdrojů máku, získat a vytvořit výchozí polotovary se specifickými parametry kvality a odolnosti vhodné pro produkci potravinářského máku s nízkým či změněným obsahem alkaloidů.

Číslo projektu:

QK1810391

Poskytovatel:

NAZV ČR

Název: 

Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi

 

 

 

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. 

Mgr. Jiří Horáček, Ph.D.

Mgr. Viktor Vrbovský, DiS.

Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

Nositel - koordinátor:

Další účastníci proj.:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta

Agritec Plant Research s.r.o.

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta

Doba řešení:

1.1.2018- 31.12.2022

            

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt