Číslo projektu:

QK1810391

Poskytovatel:

NAZV ČR

Název: 

Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi

 

 

Utilization of genomic and transcriptomic approaches to create genetic resources and breeding materials of poppy with specific traits

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. 

Mgr. Jiří Horáček, Ph.D.

Mgr. Viktor Vrbovský, DiS.

Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

Nositel - koordinátor:

Další účastníci proj.:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta

Agritec Plant Research s.r.o.

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta

Doba řešení:

1.1.2018- 31.12.2022

        

Anotace:

 

Introduction of modern analytical, genomic, transcriptomic and proteomic methods and techniques into poppy breeding and to create initial genetic resources, breeding materials with specific quality parameters and stress tolerance suitable for poppy production with low content of alkaloids.

Cíl projektu:

Zavést moderní analytické postupy a přístupy využívající poznatky z genomiky, transkriptomiky a proteomiky k tvorbě výchozích genových zdrojů máku, získat a vytvořit výchozí polotovary se specifickými parametry kvality a odolnosti vhodné pro produkci potravinářského máku s nízkým či změněným obsahem alkaloidů