Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit nástroje a vypracovat systémy posklizňových úprav a skladování vybraných potravinářských rostlinných produktů pro zachování jejich nutriční, technologické a hygienické kvality. Dále vypracovat vhodné metody a postupy pro kontrolu těchto procesů. Získané výsledky uplatnit v praxi.

 

Číslo projektu:

QJ 1510204

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Technologie a metody pro zachování kvality, bezpečnosti a nutriční hodnoty vybraných rostlinných surovin

 

 

Odpovědný řešitel:

Řešitel:

 

RNDr. Ivana Polišenská

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

Ing. Jiří Bradna, Ph.D.

Ing. Jan Frydrych 

Ing. Martin Hutař

Příjemce - koordinátor:

Příjemce:       

 

 

Agrotest fyto, s.r.o.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

Doba řešení:

1.4.2015 - 31.12.2018

            

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt