Anotace:

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je ověřit působeni přípravku obsahující vybrané kmeny antagonisticky působící půdní houby Clonostachys rosea (teleom.: Bionectria ochroleuca, syn.: Gliocladium roseum) na růst a vývoj různých zemědělsky i nezemědělsky využívaných rostlin. Součástí projektu je také ověřeni fungicidních či fungistatických vlastností této houby.

 

Předpokládané výsledky projektu:

 

Číslo projektu:

QI 111C039

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Praktické využití, vývoj a výroba nového biologického přípravku na ochranu rostlin

 

Practical use, development and production of a new biological preparation for plant protection

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

 

 

Mgr. Eliška Ondráčkova

Ing. Zdeněk Both, Ph.D. (doc. Ing. Bohumir Cagaš, CSc., do 31.12.2011)

RNDr. Miloslav Nesrsta

doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

 

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

 

 

AGRITEC, výzkum, šlechtěni a služby, s.r.o.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

FYTOVITA, spol. s r.o.

ČZU Praha

Doba řešení:

1.1.2011 - 31.12.2014