Anotace:

Projekt se zaměřuje na řešení základních problémů semenářství trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství. Hlavním zaměřením projektu je výzkum metod zakládání ekologických semenářských porostů a jejich ochrany proti aktuálnímu spektru škodlivých činitelů. Nedílnou součástí je studium napadení sortimentů odrůd jílku vytrvalého černou rzivostí. Řešení projektu může přinést významný přínos nejen pro ekologické ekologické zemědělce, ale postupy nechemické ochrany mohou využít i ostatní pěstitele trav, jetelovin a meziplodin na semeno.

 

Cíl projektu:

Vyvinout nové postupy a metody zakládání a ochrany semenářských porostů vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin a jejich ochrany v ekologickém zemědělství.

 

Předpokládané výsledky projektu:

Stanovení výskytu škodlivých činitelů v ekologických semenářských porostech vybraných trav, jetelovin a meziplodin a ve sklízeném osivu.

Efektivní metody zakládání semenářských porostů vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství.

Efektivní postupy ochrany semenářských porostů vybraných trav, jetelovin a meziplodin vůči aktuálnímu plevelnému spektru.

Efektivní metody ochrany semenářských porostů vybraných trav, jetelovin a meziplodin vůči chorobám a škůdcům.

Soubor opatření pro pěstování vybraných motýlokvětých pícnin na semeno.

Soubor opatření k ochraně vybraných motýlokvětých pícnin pěstovaných na semeno proti škůdcům.

 

Výsledky projektu:

Výsledky řešení v roce 2010 - QI101C167_2010.pdf

Výsledky řešení v roce 2011 - QI101C167_2011.pdf

Výsledky řešení v roce 2012 - QI101C167_2012.pdf                 Webová prezentace výsledků z roku 2012

Výsledky řešení v roce 2013 - QI101C167_2013.pdf                 Webová prezentace výsledků z roku 2013

Závěrečná zpráva projektu - ZaZ_QI101C167_2014.pdf

Číslo projektu:

QI 101C167

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

 

Study of methods and crop management practices for seed yield of selected grass, legume and intercrop species and its quality increasing in organic

 

Odpovědný řešitel:

Řešitel:

Spoluřešitelé:

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Ing. Jan Pelikán, CSc. 

Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

 

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

Spolupříjemce:

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.

 

Doba řešení:

1.1.2010 - 31.12.2014