Anotace:

Cílem projektu je výzkum možnosti využití změn v agrotechnickém postupu pro zvýšení kvality a bezpečnosti máku pěstovaného konvenčním a ekologickým způsobem. Jedna část projektu je orientována na inovaci pěstitelských technologií pro ekologické a integrované systémy hospodaření zvláště v oblasti ochrany proti škodlivým činitelům. Další část řeší produkci osiva máku pro ekologické i konvenční zemědělství včetně předosevních úprav osiva.

 

Cíl projektu:

Inovovat a ověřit šetrné postupy produkce máku s ohledem na kvalitu produkce a posílit konkurenceschopnost ekologických pěstitelů.

 

Předpokládané výsledky projektu:

Návrh alternativních pěstitelských technologií máku, zvyšujících procesní kvalitu, potravinářskou bezpečnost a semenářskou kvalitu produkce.

Sestavení srovnávací metodiky pěstitelské technologie a ochrany rostlin proti houbovým chorobám pro ekologické a integrované pěstování máku.

Sestavení metodiky produkce osiva pro ekologické zemědělství s využitím alternativních postupů.

Nové postupy úpravy osiva máku.

Číslo projektu:

QH 92106

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Pěstitelské systémy u máku se zaměřením na kvalitu a bezpečnost ekologické a integrované produkce

 

Growing Systems of Seed Poppy Concerning to the Quality and Safety of Organic and Integrated Production

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.

Ing. Miroslava Hájková

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

 

Nositel - koordinátor:        

Nositel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Doba řešení:

1.1.2009 - 31.12.2011

        

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt