Cíl projektu:

Cílem projektu je vypracovat a ověřit metody výběru genetických zdrojů řepky se zvýšenou odolností k mrazu, suchu, vysokým teplotám a chorobám přenosným semenem a jejich využití pro rozšíření diverzity odrůd a agro-biodiverzity v pěstitelských systémech. 

Číslo projektu:

QH 82285

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Vývoj efektivních metod výběru a využití genetické diverzity pro zlepšení odolnosti řepky ozimé k nejvýznamnějším biotickým a abiotickým stresům

 

Methods development for efficient selection and utilization of genetic diversity for resistence improvement to the most important biotic and abiotic stresses

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Miroslava Vyvadilová, CSc.

RNDr. Sylva Zelenková, CSc.

Ing. Jiří Horák

Ing. Ivana Macháčková                   

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

 

Nositel - koordinátor:        

Nositel:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědná fakulta

SEMPRA PRAHA a.s.

SELGEN a.s.

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

 

Doba řešení:

1.1.2008 - 31.12.2012