Číslo projektu:

QH 81280

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice

 

Study of  the main factors influncing the stability of sustainable grassland management system in Czech Republic

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Alois Kohoutek, CSc. 

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Ing. Pavla Volková

Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.

Ing. Jan Pozdíšek, CSc.

Doc. Ing. František Klimeš, CSc.

Ing. Vladimír Černoch

Prof. Ing. František Hrabě, CSc.

 

Nositel - koordinátor:        

Nositel:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

 

Doba řešení:

1.1.2008 - 31.12.2012