Cíl projektu:

Cílem projektu je příprava elicitorů obranné reakce odvozených z patogenu Leptosphaeria maculans a jejich využití pro zvýšení odolnosti řepky vůči fomové hnilobě

 

Číslo projektu:

QH 81201

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Využití biotechnologických postupů pro zvýšení odolnosti řepky proti fomové hnilobě

 

Biotechnological strategies in improvement of oilseed rape resistence to phoma stem canker

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.

 

Nositel - koordinátor:        

Nositel:

Ústav experimentální botaniky Praha, Akademie věd České republiky, v.v.i. 

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Doba řešení:

1.1.2008 - 31.12.2012