Cíl projektu:

Hlavním cílem je adaptace a optimalizace prognózy L. maculans v podmínkách ČR a jeho uvedení do integrovaných systémů ochrany řepky. Dalším cílem je objasnění zastoupení agresivní a neagresivní formy patogena a stanovení jejich škodlivosti.

Číslo projektu:

QH 81127

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR

 

Adaptation, vertification and asteblishment of a phoma stem rot and stem cancer (Leptosphaeria maculans) prognosis systém based on konidia concentration in air and weather course in Czech Republic

 

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.

RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.

Ing. Jana Poslušná

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.                   

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

 

Nositel - koordinátor:        

Nositel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Agrotest fyto s.r.o.

Agritec Plant Research s.r.o.

Mendelova univerzita v Brně

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

 

Doba řešení:

1.1.2008 - 31.12.2012