Projekt

Název projektu „Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií  v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky“, který byl podpořený ve 35. výzvě OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, jednoznačně vystihuje hlavní cíl projektu, tedy lépe propagovat výsledky zemědělského a potravinářského výzkumu a nové výsledky z oblasti bioenergetiky.

Obsahem projektu jsou systematické souvislé popularizační cykly určené pracovníkům VaV, studentům VŠ a SŠ a odborné veřejnosti. Realizace vzdělávacích aktivit projektu významně zkvalitní přípravu lidských zdrojů v zapojených organizacích. Odborníci na popularizaci VaV tak budou lépe připraveni komunikovat tyto výsledky zemědělským podnikatelům, podnikatelům v oblasti potravinářství a také velmi perspektivní bioenergetiky. Tím, že bude podpořeno praktické uplatnění těchto výsledků a bude tedy podpořena konkurenceschopnost ČR vyjmenovaných oborů.

Projekt je realizován 14–ti členným konsorciem partnerů, ve kterém jsou zastoupeny jak instituce VaV a jejich sdružení, univerzity, veřejná správa, střední školy a profesní organizace:

zvtZemědělský výzkum Troubsko, s. r. o. (ZVT)

mendeluMendelova univerzita v Brně (MENDELU)

vsbVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB - TUO)

utbUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

velpMěsto Velké Pavlovice (MVP)

bramVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB)

pivoVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VUPS)

osevaOSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (OP)

hlavaČeská hlava s.r.o. (CH)

avoAsociace výzkumných organizací (AVO)

agroAgrotest Fyto, s.r.o. (AF)

novinkyMasarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola – SŠ Opava

spchStřední průmyslová škola chemická Brno (SPŠCH Brno)

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií  v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

Aktivity projektu

KA 1 - POPULARIZACE NOVÝCH VAV V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A BIOENERGETIKY

Popularizační aktivity zapojených institucí VaV byly rozděleny do tří tematických skupin (zemědělství, potravinářství a bioenergetika). Partneři budou společně připravovat workshopy, semináře, soutěže, dny otevřených dveří, o jejichž konání budeme pravidelně informovat na stránkách projektu.

OSEVA vývoj a výzkum pořádala v rámci projektu den otevřených dveří „Kouzelný svět trav“

KA 2 - PODPORA SYSTEMATICKÉ PRÁCE SE STUDENTY A PEDAGOGY SŠ V OBLASTI SEZNAMOVÁNÍ SE S VAV

Obsahem této aktivity je práce se studenty a pedagogy středních škol. Jedná se jednak o partnerské střední školy (partneři) a dále všechny zájemce z řad středních škol, pro které budou v projektu organizovány přednáškové cykly, stáže a soutěže.

KA 3 - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VAV

Cílem této aktivity je vytvoření podkladů vzdělávacích kurzů a realizace kurzů, které umožní získat pracovníkům VaV, studentům VŠ a akademickým pracovníkům VŠ dovednosti potřebné pro prezentaci vědeckých poznatků formou srozumitelnou odborné veřejnosti dovednosti pro komunikaci s médii a šíření výsledků VaV do praxe.

 

Více informací o projektu najdete na stránkách: www.popularizaceapr.cz