Hlavním cílem projektu

je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky. Propagace a popularizace VaV bude zajištěna jak systematickou přípravou pracovníků VaV, pedagogických pracovníků na základních a středních školách, tak vytvořením propagačních nástrojů pro cílovou skupinu (zejména tematické interaktivní pomůcky a soutěže). Projekt předkládá konsorcium tvořené třemi významnými univerzitami v Ostravě, Brně a Ústí nad Labem, prestižními českými i moravskými výzkumnými ústavy, Městem Velké Pavlovice a středními a základními školami z Moravskoslezského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. Realizace projektu tedy nejen propojí organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, vytvořit odborné zázemí a pro popularizaci VaV, ale zajistí metodickou podporu popularizace VaV v oblasti bioenergetiky po celé ČR.

Obsahem projektu je:

· systematicky propagovat a podporovat vzdělání ve vysoce perspektivní oblasti energetického využití přírodních zdrojů pro získání energie v partnerské síti vysokých základních, středních škol

· rozvoj a podpora spolupráce partnerů z řad institucí VaV v oblasti propagace a popularizace výzkumu a vývoje v oblasti bioenergetiky a motivace žáků a studentů na zapojených ZŠ a SŠ a dalšími ZŠ a SŠ v regionu Moravsko-Slezského, Jihomoravského, Olomouckého a Ústeckého kraje

 

Partneři projektu:

zvtZemědělský výzkum Troubsko, s. r. o. (ZVT)

zvtAGRITEC Plant Research s. r. o. (APR)

mendeluMendelova univerzita v Brně (MENDELU)

vsbVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB - TUO)

velpMěsto Velké Pavlovice (MVP)

pivoUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

osevaOSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (OP)

hlavaChmelařský institut s.r.o. (CHI)

avoAsociace výzkumných organizací (AVO)

novinkyMasarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola – SŠ Opava

spchStřední průmyslová škola chemická Brno (SPŠCH Brno)

spchStřední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov

spchMatiční gymnázium, Ostrava (MG) 

 

 

Propagace a popularizace výzkumu a zemědělství v oblasti bioenergetiky

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt